Skip to main content

World Karate Organization - SHINKYOKUSHINKAI

Światowa Organizacja Karate WKO (World Karate Organization) – w wielu państwach znane jako Shinkyokushinkai - organizacja non profit zarejestrowana w Tokio skupiająca 103 kraje w 10 organizacji regionalnych: Afryka, Azja, Ameryka Centralna, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Japonia,  Rosja, Środkowy Wschód i Południowy Pacyfik oraz ponad 300 Dyrektorów Regionalnych (Branch Chief) w tym 12 Branch Chief w Polsce: Bogdan Lubos 5 dan, Mariusz Mazur 5 dan, Remigiusz Karpiński 6 dan, Roman Kęska 5 dan, Jacek Lamot 5 dan, Jacek Baranowski 5 dan, Tomasz Basiak 5 dan, Eugeniusz Dadzibug 6 dan, Wojciech Radziewicz 5 dan, Marek Krejpcio 5 dan, Tomasz Lenkiewicz 5 dan i Dariusz Jasiakiewwicz 5 dan. Organizacje Regionalne (w tym Europejska Organizacja Karate EKO) skupiają 102 kraje i ponad 105 tysięcy ćwiczących. Światowa Organizacja Karate organizuje dla kobiet i mężczyzn Mistrzostwa Świata w kategorii otwartej oraz Mistrzostwa Świata w kategoriach wagowych – Mistrzostwa te rozgrywane są naprzemiennie co 2 lata, a także corocznie Światowy Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży „Dream Cup”.  Aktualnym mistrzem Świata Open jest Yuji Shimamoto z Japonii. WKO jest członkiem Światowej Agencji Antydopingowej WADA przy MKOL i na wszystkich Mistrzostwach są przeprowadzane kontrole antydopingowe. WKO jest założycielem Japońskiej Organizacji Full Contact Karate JFKO zrzeszającej praktycznie wszystkie liczące się (oprócz IKO - Matsui) organizacje karate kontaktowego w Japonii. WKO od kilku lat działa w kierunku wprowadzenia karate kontaktowego do programu Igrzysk Olimpijskich współpracując w tej sprawie m.in. z Federacją KWU (Kyokushin World Union). Władze WKO wybierane są na 4 letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie wszystkich Branch Chief, które odbywa się zawsze przy okazji Mistrzostw Świata Open. Prezydentem WKO wybranym w 2019 roku na kolejną 4 letnią kadencję jest shihan Kenji Midori 8 dan (były Mistrz Świata w kategorii Otwartej). WKO jest obecnie największą organizacją karate kontaktowego na świecie. Oficjalna strona internetowa - http://www.wko.or.jp/

W Organizacji WKO ważne są także ideały i przekonania. Znajduje to odzwierciedlenie w kształcie logo, które jest japońskim znakiem Kokoro, co oznacza Serce i Umysł. Jest to symbol odzwierciedlający  ideę rozwoju ludzkich serc i umysłów. WKO prowadzi swoją działalność zgodnie z trzema głównymi filarami: Edukacją Młodego Pokolenia, Międzynarodową Wymianą oraz Zaangażowaniem Społecznym. Ponadto od wielu lat prowadzi działalność charytatywną na rzecz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby szpiku kostnego.